Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zawarto umowy o dofinansowanie, których efekty prezentujemy poniżej.

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna

Przykładowe projekty:

Infrastruktura edukacyjna

Infrastruktura edukacyjna

Przykładowe projekty:

Edukacja

Edukacja

Włączenie społeczne

Włączenie społeczne

Rynek pracy

Rynek pracy

Infrastruktura spójności społecznej

Infrastruktura spójności społecznej

Transport

Transport

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Przedsiębiorstwa i innowacje

Przedsiębiorstwa i innowacje

Przykładowe projekty: