Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
29 stycznia 2019 r. uchwałą nr 298/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

W Harmonogramie wprowadzono następujące zmiany:

  1. Dodano konkurs w poddziałaniu 1.3.3   ZIT AJ.
  2. W Działaniu 3.3 Efektywność energetyczna rozszerzono warunkowo katalog potencjalnych wnioskodawców.
  3. Zmieniona została data ogłoszenia konkursu  i naboru wniosków w działaniu 10.3.
  4. Wprowadzone zostały nowe konkursy w działaniu 10.4.