Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Informujemy, że od 08.05.2019 r. obowiązuje zaktualizowana wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 2.1.1 (IPAW). W najnowszej aktualizacji wprowadzone zostały uszczegółowienia dotyczące sekcji DOCHÓD oraz dodano załącznik nr 2 „Oświadczenie o generowaniu przez projekt dochodu” do „Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IPAW”.

Podręcznik Beneficjenta SL2014_IPAW_wersja_2.1.1

Podręcznik Beneficjenta SL2014_IPAW_wersja_2.1.1_zmiany

Zasady-rozliczania-wkładu-niepieniężnego-we-wnioskach-o-płatność-IPAW-1.0

Załącznik-nr-2-do-Podr.-Beneficjenta-SL2014_-Oświadczenie-o-dochodzie_v.1.0

Wzór-Oświadczenia-o-generowaniu-przez-projekt-dochodu_wersja-edytowalna

Na potrzeby przedstawienia ww zmian, przedstawiamy dokument pn. Informacja o zmianach w Podręczniku SL – wersja 2.1.1