Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W zakładce Dowiedz się wiecej > Pobierz poradniki i publikacje zamieszczony został zaktualizowany „PRZYKŁADOWY SPOSÓB OPISU FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ NA POTRZEBY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ SKŁADANEGO DO IPAW W RAMACH PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFRR/BPP”. Wprowadzona zmiana odnosi się do obowiązku wskazywania w opisie dowodu księgowego adnotacji „Wydatek dotyczy czynności: nieopodatkowanych/zwolnionych/ opodatkowanych”. Prosimy o sukcesywne zastępowanie dotychczas obowiązującej adnotacji adnotacją wskazaną w ww. dokumencie lub inną adnotacją, z której będzie wynikać, do jakiego rodzaju działalności (nieopodatkowanej/zwolnionej/opodatkowanej podatkiem VAT) jest/będzie wykorzystywany  zakupiony w ramach projektu towar/usługa”.