Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

30 listopada 2018 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18  dla Poddziałania 1.3.4 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (Schemat B: Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców)”.

W ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów, których wartość całkowita wynosi 30 558 574, 98 PLN, natomiast wartość wnioskowanego dofinansowania to 16 887 005, 03 PLN.