Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

28 lutego 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.04.02.04-IP.03-02-309/18  dla Poddziałania 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AW.

W ramach konkursu złożono  3  wnioski o dofinansowanie projektu, których wartość całkowita wynosi  46 647 353, 24 PLN, natomiast wnioskowana wartość dofinansowania to 27 939 001, 51 PLN.