Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Mając na względzie późniejsze niż zaplanowano w regulaminie konkursu rozstrzygniecie naboru oraz stopień zaawansowania realizacji projektów rewitalizacyjnych, Prezydent Miasta Wałbrzycha podjął decyzję o zmianie najpóźniejszego terminu na złożenie wniosku o płatność końcową w naborze nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16, tj.  najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z sierpnia 2019 r. na dzień 20.09.2019 r.