Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej informuje, że dnia 30 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha podjął decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o płatność końcową dla  naboru nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16 ZIT AW ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

***

Mając na względzie późniejsze niż zaplanowano w Regulaminie konkursu nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16 rozstrzygniecie naboru, w dniu 30 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha podjął decyzję o zmianie najpóźniejszego terminu na złożenie wniosku o płatność końcową z września 2019 r. na grudzień 2019 r. (tj. o dodatkowe 92 dni kalendarzowe) w projektach wybranych do dofinansowania na podstawie Uchwały nr 4840/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ A: Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz Typ C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg) Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16.