Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
26 czerwca 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 dla Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW. Do etapu negocjacji, który rozpoczął się 27 czerwca 2019 r., zakwalifikowanych zostało 10 projektów. Ich wartość całkowita wynosi 7 365 035,36 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 6 221 150,28 zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18