Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

10 października 2018 r. IZ RPO WD oraz Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłosili w ramach instrumentu ZIT AW konkurs dotyczący naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, oraz niezbędna dokumentacja, znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów