Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Informujemy o wprowadzonych przez Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 dodatkowych regulacjach w projektach w których podatek VAT jest kwalifikowany lub częściowo kwalifikowany, dot. dodatkowego opisu dokumentów księgowych tj. faktur i innych dokumentów równoważnych przedkładanych we wnioskach o płatność.

W przypadku ww. projektów należy dodatkowo zamieszczać zapis: „Wydatek dotyczy czynności: nieopodatkowanych/zwolnionych/opodatkowanych *(niepotrzebne skreślić)”. Dodatkowy zapis należy stosować na dokumentach przedkładanych we wnioskach o płatność składanych i korygowanych od dnia zamieszczenia poniższego komunikatu.

W związku z powyższym prezentujemy przykładowy opis dowodu księgowego załączanego do wniosku o płatność składanego do IPAW w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFRR/BP.

Przykładowy sposób-opisu-faktury_innego-dokumentu-ksiegowego-o-równoważnej-wartości-dowodowej-na-potrzeby-wniosku-o-płatność-składanego-do-IPAW-w-ramach-projektu-dofinansowa