Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W związku planowanym na dzień 30 listopada 2015r. rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 1.5.2. Rozwój produktów i usług MŚP- ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

10 listopada 2015r. w Biurowcu T-park- Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska , w godzinach 12:00 – 15:00; rejestracja uczestników od 11:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres k.mika@ipaw.walbrzych.eu w terminie do dnia 9 listopada 2015r. do godziny 8.00.

Formularz zgłoszeniowy – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 164, fax. (74) 84 74 151.

Prezentacje ze szkolenia będą dostępne po 10 listopada 2015r., na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Wiadomości”.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zgłoszonych z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Agenda spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców 10 listopada 2015