Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje warsztaty komputerowe dotyczące przygotowania wniosku o płatność (SL 2014).

Warsztaty przeznaczone są dla beneficjentów, z którymi zawarte zostaną umowy o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Miejsce i termin spotkania:

58 – 300 Wałbrzych, Fundacja “Merkury”, ul. Beethovena 10.

13 listopada 2018 r.;  w godz. od 9.00 – 13.00, rejestracja uczestników od godziny 8.45 – GRUPA POCZĄTKUJĄCA

27 listopada 2018 r.;  w godz. od 9.00 – 13.00, rejestracja uczestników od godziny 8.45 – GRUPA ZAAWANSOWANA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 12 listopada 2018 r. do godz. 9.00 ( na spotkanie w dniu 13.11.2018)/ 26 listopada 2018 r. do godz. 9.00 ( na spotkanie w dniu 26.11.2018) .

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 13 listopada 2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 27 listopada 2018

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 150, (74) 84 74 164.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o nie zgłaszanie więcej niż 2 osób, zainteresowanych udziałem z warsztatach,  z jednej instytucji.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zgłoszonych z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać poniższe zgody (jeśli dotyczą).

RPO_OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – dane szczególne dla szkoleń i spotkań informacyjnych – dodatkowe potrzeby organizacyjne

RPO_OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla szkoleń i spotkań informacyjnych