Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
5 października 2017 r. odbyło się dziewiętnaste posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD. Obradom przewodniczył Pan Marszałek Cezary Przybylski, który przedstawił aktualny stan wdrażania Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.