Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Informujemy, że opublikowana została zmieniona dokumentacja konkursowa dla naboru w ramach Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (schemat B Instytucje kultury). Nr naboru RPDS.04.03.04-IP.03-02-355/19.

Zmiany w Regulaminie konkursu polegają na zmianie terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 9 sierpnia 2019 r. na dzień 12 sierpnia 2019 r. w związku z problemami z funkcjonowaniem Systemu Naboru i Oceny Wniosków.

Zmiany obowiązują od 9 sierpnia 2019.