Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

10 października 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr:

  • 10.02.04-IZ.00-02-243/17 Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW

Zmiana Regulaminu konkursu jest związana ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na nabór dla ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu wybrania większej liczby projektów do dofinansowania.

Wprowadzono następujące zmiany:
W Rozdziale 37 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – Konkurs ZIT AW zmieniono kwotę środków europejskich przeznaczoną na konkurs na kwotę: 1 328 418 EUR (tj. 5 728 404 PLN)